Bestuur S.W.A.

De S.W.A. is er voor u!

Het Bestuur van de S.W.A. heeft als taak, de activiteiten van de wijkvereniging te organiseren, te coördineren en te stimuleren. Daarom heeft ieder bestuurslid een aandachtsveld waarmee hij/zij contact onderhoudt. Ieder aandachtsveld staat regelmatig op de agenda van de bestuursvergadering.
Corien Bruins Slot

Corien Bruins Slot

Voorzitter SWA, contactpersoon Facebook

voorzitter@wijkgemeenschapaalanden.nl

Martie Groothedde

Martie Groothedde

Secretaris SWA

secretaris@wijkgemeenschapaalanden.nl

Hans van Kesteren

Hans van Kesteren

Penningmeester S.W.A. en contactpersoon Aa-huis (Free2move)

penningmeester@wijkgemeenschapaalanden.nl

Ron Eikenaar

Ron Eikenaar

Vice voorzitter SWA, Coördinator Wijkblad AAKWAA, Beheerder website SWA en Coördinator Wijkevenementen

ron@wijkgemeenschapaalanden.nl

Pierre Meurs

Pierre Meurs

Contactpersoon voor Huttendorp & Repair Café en Penningmeester in S.W.C.

pierre@wijkgemeenschapaalanden.nl

Sylvia Statuti

Sylvia Statuti

Coördinator infobalie S.W.A. en Contactpersoon Buurthulp Aa-landen en Coördinator Activiteiten & Cursussen S.W.A.

sylvia@wijkgemeenschapaalanden.nl

Harry van Bree

Harry van Bree

Contactpersoon Aa-weide en Coördinator Wijkparticipatie & Buurtaangelegenheden

harry@wijkgemeenschapaalanden.nl

Ank Pot

Ank Pot

Coördinator creatiefbeurzen en coördinator inzameling doppen e.d. voor goede doelen

ank@wijkgemeenschapaalanden.nl