Wijkblad AAKWAA

Wijkblad voor de wijkbewoners

De AAKWAA wordt huis-aan-huis bezorgd in de hele wijk en tevens verzonden aan de gemeente Zwolle in een oplage van 6.700 stuks. Ook is de AAKWAA verkrijgbaar bij de infobalie S.W.A. Voor vragen over de verspreiding van de AAKWAA kunt u mailen naar: bezorgingaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl. De AAKWAA komt 10 keer per jaar uit. Er is geen uitgave in de maand januari en juli. Wijkbewoners kunnen kopij mailen naar aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl. De datum voor het aanleveren van kopij voor de eerstvolgende editie staat achterin de AAKWAA. Tevens vindt u hieronder een link naar ons verwerkingsschema. Via advertenties van wijkorganisaties en -ondernemers, is het aanbod aan ‘boodschappen’ en diensten dicht bij huis snel te vinden.

AAKWAA hanteert gunstige advertentietarieven

Redactie

Het wijkblad AAKWAA is al bijna 50 jaar ‘hèt’ wijkmagazine voor de wijkbewoners van de Aa-landen. De AAKWAA heeft een vrijwillige redactie van 6 actieve personen. Dit team staat borg voor een leuke en informatieve weergave van het wel en wee in de wijk.

Bijzondere gelegenheden, feestelijkheden, officiële bezoeken, het wijkplatform, de S.W.A.-evenementen, mooie fotoreportages, en veel andere vermeldenswaardigheden vanuit de wijk, krijgen een plek in de AAKWAA. Zo krijgt iedereen een beeld van wat er zoal leeft en gebeurt in de wijk of kijkt terug op bijgewoonde activiteiten.

De redactie bestaat uit:

  • Henk IJzenbrandt
  • Martin Bos
  • Ank Pot
  • Ron Eikenaar
  • Femke Bakkeren
  • Marjolijn Cremers