De weergoden waren de Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen niet erg goed gezind gisteren tijdens de Open Dag. Daardoor kon jammer genoeg het springkussen niet worden opgesteld en ging in eerste instantie de kleedjesmarkt voor de kinderen buiten ook niet door. Toch vonden velen het de moeite waard om met hun handel te gaan zitten en proberen e.e.a. aan de man te brengen.

 

Het bezoekersaantal had duidelijk te lijden onder de weersomstandigheden, ook binnen was het minder druk dan andere jaren maar het liep de hele dag gezellig door. Er werd volop ingeschreven op de cursussen, informatie gevraagd op het zorgplein, koopjes werden gehaald op de snuffelmarkt en hapjes geproefd bij het kinderkoken, enz. enz.
Al met al een geslaagde dag waar de S.W.A. weer met tevredenheid op terug kan kijken.