Ook het bestuur van de S.W.A. kan versterking gebruiken bij de organisatie van de vele wijkactiviteiten. Het zittende bestuur heeft de handen namelijk meer dan vol aan het jaarlijkse activiteitenprogramma, zoals Huttendorp, Aa-weide, cursussen, wijkblad AAKWAA, optochten, Open Dag, Koningsdag/vrijmarkt, en vele andere.

We komen graag in contact met enthousiaste wijkbewoners die als eindverantwoordelijk bestuurslid de kar willen trekken van één of meer van deze activiteiten. Organiseert u graag evenementen? Zet u zich graag in voor begeleiding en overzicht van lopende zaken? En bent u in de gelegenheid om 1x per maand de bestuursvergadering bij te wonen en aanwezig te zijn bij de wijkactiviteiten? Meldt u dan per e-mail aan bij secretaris@wijkgemeenschapaalanden.nl.

Zonder bestuursleden geen activiteiten, dus meld u aan!