Ontwikkeling Winkelcentrum en Omgeving

Ontwikkeling Winkelcentrum en Omgeving

De gemeente Zwolle gaat starten met een gebiedsverkenning winkelcentrum en omgeving. In dat kader heeft de gemeente Zwolle met medewerking van een extern bureau gesprekken gevoerd met vastgoedeigenaren in dit gebied.

Daarnaast ontwikkelt de gemeente een visie op mobiliteit en bereikbaarheid in de stad. Dit heeft ook betrekking op de verkeerssituatie Zwartewaterallee en Rijnlaan. In dit verband heeft de gemeente ook onderzoek laten verrichten.