Over ons

Doelstelling van de S.W.A.

De hoofddoelstelling van de S.W.A. is: ‘het verbeteren van het woon‑ en leefklimaat in de wijk Aa‑landen’. Dit doel wordt bereikt door, o.a. voorlichting te geven, door het uitgeven van het wijkmagazine AAKWAA en door het organiseren van activiteiten voor wijkbewoners.

Het Bestuur van de S.W.A. heeft als taak, de activiteiten van de  wijkvereniging te organiseren, te coördineren en te stimuleren. Om deze taak goed uit te kunnen oefenen is het belangrijk om informatie te hebben over het reilen en zeilen van de verschillende activiteiten. Daartoe heeft ieder bestuurslid een aandachtsveld waarmee hij/zij contact onderhoudt en zich steeds weer op de hoogte stelt d.m.v. het bijwonen van vergaderingen, het lezen van de verslagen, het maken van een jaarplan en een jaarverslag. Ook staat ieder aandachtsveld regelmatig op de agenda van de bestuursvergadering.

Geschiedenis van de S.W.A.

In 1970 is door de wijkbewoners van Aa-landen Zuid de wijkorganisatie S.W.A. opgericht. De S.W.A. begon haar werkzaamheden vanuit een woonhuis aan de Botlek. Hoewel het aanvankelijk niet de bedoeling was, werd door het enthousiasme en de vasthoudendheid van de wijkbewoners subsidie verkregen om een wijkcentrum in de Aa‑landen Zuid te bouwen.

Eind 1972 zijn de besprekingen gestart over een wijkcentrum in de noordelijke Aa‑landen en op 10 oktober 1977 werd het wijkcentrum ‘De Bolder’ geopend. Naast de S.W.A. maken ook de Bibliotheek en het Meander College  gebruik van de Bolder.

Visie op vrijwilligerswerk

Al vanaf haar oprichting is de S.W.A. een vrijwilligersorganisatie, waarin wijkbewoners samenwerken aan ‘het bevorderen van het woon‑ en leefklimaat in de Aa‑landen’. De S.W.A. ziet vrijwilligerswerk in de Aa‑landen als betrokkenheid van wijkbewoners bij de wijk waarin ze wonen. Toen de wijk in de opbouwfase was, was dat ook zeker het geval. Er was nog geen verenigingsleven; men kwam uit allerlei delen van het land of van verschillende Zwolse wijken; familie woonde vaak elders, men kende in het begin nog niemand. Allemaal redenen om samen te werken aan een prettige woon‑ en leefomgeving.