Bestuur S.W.A.

De S.W.A. is er voor u!

Het Bestuur van de S.W.A. heeft als taak, de activiteiten van de wijkvereniging te organiseren, te coördineren en te stimuleren. Daarom heeft ieder bestuurslid een aandachtsveld waarmee hij/zij contact onderhoudt. Ieder aandachtsveld staat regelmatig op de agenda van de bestuursvergadering.
Aart Karssen

Aart Karssen

Voorzitter SWA

Martie Groothedde

Martie Groothedde

Secretaris SWA

Hans van Kesteren

Hans van Kesteren

Penningmeester S.W.A., Contactpersoon Aa-huis (Free2move) en Contactpersoon Aa-weide

Harry van Bree

Harry van Bree

Coördinator Wijkparticipatie & Buurtaangelegenheden

Pierre Meurs

Pierre Meurs

Coördinator advertenties Aakwaa, contactpersoon voor Huttendorp & Repair Café en penningmeester van de S.W.C / De Bolder.

Sylvia Statuti

Sylvia Statuti

Coördinator infobalie S.W.A. en Contactpersoon Buurthulp Aa-landen en Coördinator Activiteiten & Cursussen S.W.A.

Ank Pot

Ank Pot

Coördinator creatiefbeurzen, Coördinator Aakwaa, Contactpersoon Facebook en Coördinator inzameling doppen e.d. voor goede doelen