Geschiedenis SWA

Wijkorganisatie S.W.A.

In 1970 is door de wijkbewoners van Aa-landen Zuid de wijkorganisatie S.W.A. opgericht. De S.W.A. begon haar werkzaamheden vanuit een woonhuis aan de Botlek. Hoewel het aanvankelijk niet de bedoeling was, werd door het enthousiasme en de vasthoudendheid van de wijkbewoners subsidie verkregen om een wijkcentrum in de Aa‑landen Zuid te bouwen. Dit ‘Aa‑huis’ werd in 1972 in gebruik genomen en is nu nog steeds het eigendom van de S.W.A. Het Aa‑huis was het eerste ‘echte’ wijkcentrum in de Aa‑landen, waarin allerlei activiteiten werden georganiseerd ‘voor wijkbewoners door wijkbewoners’: voor peuters, kinderen, tieners en volwassenen en waar het buurtwerk gestalte kreeg.

De S.W.A. die als vrijwilligersorganisatie begon, kreeg in 1972 beroepsmatige ondersteuning van een buurtwerker en in 1973 van een cultureel werker. De vrijwilligers bleven echter de activiteiten leiden en het beleid bepalen. Met de komst van de be­roepskrachten verkreeg onze Stichting naast de donaties van de wijkbewoners ook over­heidssubsidie.

Wijkcentrum ‘de Bolder’

Eind 1972 zijn de besprekingen gestart over een wijkcentrum in de noordelijke Aa‑landen en op 10 oktober 1977 werd het wijkcentrum ‘de Bolder’ geopend. Naast de S.W.A. maken ook de Bibliotheek, en het Meander College gebruik van de Bolder. Afgevaardigden van deze instel­lingen vormen samen de Stichting Wijkcentrum Aa-landen (S.W.C.). Deze stichting voert het beheer over ‘De Bolder’ en heeft daarvoor een beheerder en een aantal helpers in dienst.

Tot en met 1982 werkten vrijwilligers en beroepskrachten vanuit de beide wijkcentra: het ‘Aa‑huis’ en ‘De Bolder’.
Vanaf 1981 kreeg het Aa‑huis door de S.W.A. de bestemming: ‘hoofdzakelijk jongeren­werk’. Er woonden op dat moment meer dan 3.000 jongeren in de Aa‑landen.

Vrijwilligersorganisatie

In 1985 kreeg het Aa‑huis een fulltime jongerenwerker en werd het een jongerencentrum voor geheel Zwolle‑Noord. De organisatie van het jongerenwerk is nu in handen van de stedelijke stichting ‘Travers’. Het Aa-huis is daarom verhuurd aan ‘Travers’. In een gedeelte is de peuterspeelzaal, ook onderdeel van ‘Travers’, gevestigd.

Vanaf 1982 veranderden de tijden voor het sociaal‑cultureelwerk: er moest drastisch bezuinigd worden. In 1982 moest 20 uur beroepsmatige ondersteuning ingeleverd worden. In 1985 weer 40 uur en in 1987 moest de laatste parttime beroepskracht, die het werk in De Bolder coördi­neerde, uit de Aa‑landen verdwijnen. De Stichting Wijkgemeenschap Aa‑landen werd, net als bij haar oprichting in 1970, weer een vrijwilligersorganisatie. De jaarlijkse gemeentelijke subsidie werd ook drastisch verminderd en bestaat nu uit een basisbedrag en een bedrag per inwoner (totaal € 12.000,–).