Vrijwilligers S.W.A.

Visie op vrijwilligerswerk

Al vanaf haar oprichting is de S.W.A. een vrijwilligersorganisatie, waarin wijkbewoners samenwerken aan ‘het bevorderen van het woon‑ en leefklimaat in de Aa‑landen’. De S.W.A. ziet vrijwilligerswerk in de Aa‑landen als betrokkenheid van wijkbewoners bij de wijk waarin ze wonen. Toen de wijk in de opbouwfase was, was dat ook zeker het geval. Er was nog geen verenigingsleven; men kwam uit allerlei delen van het land of van verschillende Zwolse wijken; familie woonde vaak elders, men kende in het begin nog niemand. Allemaal redenen om samen te werken aan een prettige woon‑ en leefomgeving.

Nu de wijk Aa‑landen is uitgegroeid tot een wijk waar ongeveer 14.000 mensen wonen, en het ‘nieuwe’ van de wijk steeds meer verdwijnt, worden de betrokkenheid en saamhorigheid echter minder gevoeld.
Wel blijkt, dat wijkbewoners het belangrijk vinden dat er een ontmoetingspunt is in de wijk met allerlei voorzieningen en activiteiten voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Dit ontmoetingspunt is het multifunctioneel centrum ‘De Bolder’, ons wijkcentrum.

Visie van de S.W.A.

Als wijkbewoners het belangrijk vinden dat er iets gebeurt in de wijk, dan is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten in allerlei activiteiten belangrijk. Ook moeten er mensen zijn die kunnen helpen bij het oplossen van wijkproblemen. Daarom is het noodzakelijk dat er ook mensen gemoti­veerd zijn om mee te werken aan deze ontmoetingsplek en de werkzaamheden die er bij horen. Voor wijkbewoners kunnen er natuurlijk veel redenen zijn om vrijwilligerswerk te gaan doen. Het kan zijn dat:

  • mensen veel vrije tijd hebben en dit zinvol willen besteden;
  • (nieuwe) wijkbewoners anderen willen leren kennen door het vrijwilligerswerk;
  • middels vrijwilligerswerk nieuwe vaardigheden willen leren;
  • enzovoort, enzovoort

Als mensen van daaruit kiezen om wat binnen de wijkorganisatie te doen, lopen de zienswijzen van de S.W.A. en vrijwilligers aan elkaar gelijk.

Vrijwilligers

De vrijwilligers geven de wijkvereniging S.W.A. gestalte. Zonder vrijwilligers geen wijkvereniging. Het is belangrijk, dat het werk, voor een goed woon‑ en leefklimaat in de wijk, niet door een paar mensen moet worden gedaan. Maar dat het over zoveel mogelijk mensen kan worden verdeeld!

Vrijwilligerswerk, het woord zegt het al, wordt vrijwillig verricht en dat wil zeggen dat er geen financiële vergoeding tegenover staat. Vrijwilligerswerk is echter niet vrijblijvend, waarmee bedoeld wordt, dat medevrijwilligers verwachten dat ieder zijn vrijwillig op zich genomen taak zo goed mogelijk vervult. Wij vinden echter wel dat hier iets tegenover moet staan, met name: plezier in het werk, het opdoen van ervaringen (vergroten van vaardig­heden), contacten met anderen en dit alles in een prettige werksfeer. Als dit niet in evenwicht is zal het vrijwilligerswerk niet van lange duur zijn.

Het bestuur van de S.W.A. zoekt versterking

Bij onze wijkvereniging zijn wij op zoek naar bestuursleden; enkele wijkbewoners die zich aangesproken voelen voor deze uitdagende functie.

  • De tijdsbesteding kan naar behoefte flexibel ingevuld worden.
  • Maandelijks is er een bestuursvergadering.
  • Hij/zij onderhoudt de contacten met zijn/haar achterban.
  • Hij/zij vertegenwoordigt de vrijwilligers uit zijn/haar achterban in het bestuur.

De bestuursleden hebben allemaal een of meerdere onderwerpen als taak (zie onder bestuur) en behartigen deze onderwerpen in het bestuur. Speciaal voor de onderwerpen ‘wijkevenementen’ en ‘Aa-weide’ is versterking gewenst.

Mocht u interesse hebben om onze wijkorganisatie te versterken, dan verzoeken wij u dit schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuur, t.a.v. de secretaris Martie Groothedde

 

Organiseert u graag evenementen?

Ook het bestuur van de S.W.A. kan versterking gebruiken bij de organisatie van de vele wijkactiviteiten. Het zittende bestuur heeft de handen namelijk meer dan vol aan het jaarlijkse activiteitenprogramma, zoals Huttendorp, Aa-weide, cursussen, wijkblad AAKWAA, optochten, Open Dag, Koningsdag/vrijmarkt, en vele andere.

We komen graag in contact met enthousiaste wijkbewoners die als eindverantwoordelijk bestuurslid de kar willen trekken van één of meer van deze activiteiten. Organiseert u graag evenementen? Zet u zich graag in voor begeleiding en overzicht van lopende zaken? En bent u in de gelegenheid om 1x per maand de bestuursvergadering bij te wonen en aanwezig te zijn bij de wijkactiviteiten? Meldt u dan per e-mail aan bij info@wijkgemeenschapaalanden.nl t.a.v. de secretaris Martie Groothedde.  Zonder bestuursleden geen activiteiten, dus meld u aan!