JAARVERGADERING 2017 S.W.A.

Hierbij nodigt het bestuur van de Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen u uit voor de openbare jaarvergadering van uw wijkvereniging op maandag 3 april 2017 om 19.30 uur in De Bolder, Dobbe 29

A G E N D A
1.    Opening
2.    Verslag jaarvergadering 2016
3.    Jaarverslag secretaris 2016
4.    Financieel jaarverslag 2016 en begroting 2017/2018
5.    Verslag kascontrolecommissie
6.    Evaluatie gevoerde bestuursbeleid en wensen voor het komende seizoen
7.    Rondvraag
8.    Sluiting

Ank Pot, secretaris