Buurthulp Aa-landen

Het nieuwe noaberschap in de wijk

Al vanaf 1970 functioneert Buurthulp Aa-landen. Sinds de zomer van 2012 valt de buurthulp onder de wijkvereniging S.W.A., en hoort nu echt bij de wijk. Wij hebben 26 vrijwilligers waaronder 4 telefonistes om u te helpen in situaties waarin u het even niet in eigen kring kunt oplossen. In principe kan iedere wijkbewoner een beroep op ons doen.

Te denken valt aan bijvoorbeeld:

  • Kleine klusjes, iets ophangen.
  • Vervoer, eventueel met begeleiding naar ziekenhuis of arts.
  • Een uurtje tuinwerk als u het even zelf niet kunt (geen regelmatig onderhoud).
  • Boodschappen doen, eventueel samen met u.
  • Een bezoekje of praatje maken als dat nodig is.
  • PC hulp of instellen van de tv zenders.

Aanmelden als vrijwilliger

U kunt natuurlijk zelf ook uw diensten aanbieden als vrijwilliger. Neemt u gerust contact met ons op en laat u informeren! Dat kan per mail: buurthulpaalanden@wijkgemeenschapaalanden.nl of per telefoon: 038-4539813 op maan- en woensdagen tussen 10.00 en 11.30 uur.